Bronchiale thermoplastiek

Bronchiale thermoplastiek is een van de nieuwste behandelingen voor patiënten met ernstige astma en de eerste die niet uit het toedienen van medicatie bestaat.

Astmapatiënten hebben vaak een overschot aan glad spierweefsel in de luchtwegen. Tijdens een astma-aanval vernauwen de luchtwegen zich, deels doordat dit teveel aan glad spierweefsel samentrekt. Ook ontstekingen en zwellingen in de luchtwegen kunnen bijdragen aan het vernauwen van de luchtwegen. Een van de belangrijkte voordelen van bronchiale thermoplastiek is dat na de behandeling het aantal astma-aanvallen afneemt.

Bij een bronchialethermoplastiekbehandeling wordt het gladde spierweefsel in de luchtwegen verhit, waardoor het volume hiervan afneemt. Tijdens de behandeling wordt er een bronchoscoop ingebracht, waarin een catheter zit die thermische energie aan de binnenkant van de longen afgeeft. Doordat deze warmte gedurende tien seconden op 65 °C wordtafgegeven op een plek tegen het gladde spierweefsel, wordt dit dunner en kan het zich minder goed samentrekken. De behandeling wordt meestal uitgevoerd in drie sessies binnen twee tot drie maanden, waarbij het bij elke sessie om een ander deel van de longen gaat.

Deze behandeling wordt uitgevoerd onder narcose en duurt ongeveer twintig tot veertig minuten. Ze is relatief veiligen kent geen ernstige bijwerkingen.